Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, audity zo zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, projektová dokumentácie jednoduchých stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rôzne zložité systémové riešenia pre zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydranty.

REFERENCIE

Oblasti:

Obuvnícky priemysel:

Obuvnícky priemysel

 

 
Strojársky priemysel:

Strojársky priemysel

 

 
Poľnohospodársky priemysel:

Poľnohospodársky priemysel

 

 
Stolársky priemysel:

Stolársky priemysel

 

 
Školstvo:

Školstvo

 

 

A ďalej prevádzky z oblasti potravinárstva, chemického priemyslu, gastronómie a ubytovania a rôzne menšie výrobné a predajné prevádzky.