Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov bezpečnosti stavieb, projektovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, hasiace prístroje, hydranty, požiarno-bezpečnostné tabuľky, piktogramy a oveľa viac.

REFERENCIE

Oblasti:

Obuvnícky priemysel:

Obuvnícky priemysel

 

 
Strojársky priemysel:

Strojársky priemysel

 

 
Poľnohospodársky priemysel:

Poľnohospodársky priemysel

 

 
Stolársky priemysel:

Stolársky priemysel

 

 
Školstvo:

Školstvo

 

 

A ďalej prevádzky z oblasti potravinárstva, chemického priemyslu, gastronómie a ubytovania a rôzne menšie výrobné a predajné prevádzky.