Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov bezpečnosti stavieb, projektovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, hasiace prístroje, hydranty, požiarno-bezpečnostné tabuľky, piktogramy a oveľa viac.

O FIRME

Firma Korene našej spoločnosti siahajú do roku 1997, odkedy boli vykonávané rôzne činnosti, ktoré sa postupným rozširovaním vygenerovali do dnešnej podoby.
Spoločnosť HAS komplex, s.r.o. bola založená v roku 2004 ako výsledok snaženia a získaných skúseností z realizácií rôznych projektov z obdobia rokov 1997 až 2004 v oblasti požiarnej ochrany a bezpečnosti práce.
Od roku 2004 riešime komplexne otázky ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce pre našich zákazníkov.

Do hlavných priorít našej firmy patria tieto služby:

Ďalej ponúkame:

V našej spoločnosti pôsobí viacero odborníkov v oblasti ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v tejto náročnej problematike. Vlastníme oprávnenia na poskytovanie služieb Špecialistu PO, Technika PO a BOZP, Autorizovaného Technika BOZP, oprávnenie na vykonávanie výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce, osobitné oprávnenia na kontroly a opravy hasiacich prístrojov od takmer všetkých výrobcov a dovozcov hasiacej techniky pôsobiacich na našom trhu.

Dokážeme poskytnúť naše služby vo všetkých regiónoch Slovenska.