Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov bezpečnosti stavieb, projektovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, hasiace prístroje, hydranty, požiarno-bezpečnostné tabuľky, piktogramy a oveľa viac.

KONTAKT

Kontaktné údaje:

Názov spoločnosti:
 HAS komplex,s.r.o.

Sídlo spoločnosti:
 Mostová 34/287,
 958 04 Partizánske

IČO: 36 338 117
IČ DPH: SK2021868101

Tel.: 00421 38 7499 550
Fax: 00421 38 7499 552
e-mail: obchod@haskomplex.sk

Spoločnosť zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín Oddiel Sro, vložka číslo 19482/R


View Larger Map

 

Konateľ:
Mgr. Adriana Knápeková
e-mail: has@haskomplex.sk
tel: 0905 844 683

Obchodný manažér:
Lenka Hýroššová
e-mail: obchod@haskomplex.sk
tel: 038/7499 550, 7499 551

Manžér BOZP, stavebný technik:
Ing. Vladimír Knápek
e-mail: haskomplex@haskomplex.sk
tel: 0905 433 305

Technik PO, BOZP:
Ing. Jozef Švec
e-mail: sluzby@haskomplex.sk
tel: 0905 20 44 20

Špecialista PO:
Peter Evetke
e-mail: projekt@haskomplex.sk
tel: 0905 200 080