Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov bezpečnosti stavieb, projektovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, vykonávanie kontrolnej činnosti BOZP, vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok, organizovanie a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov, hasiace prístroje, hydranty, požiarno-bezpečnostné tabuľky, piktogramy a oveľa viac.

REFERENCIE - Špecialista požiarnej ochrany