Sme tu pre Vašu bezbečnosť a ochranu

Vypracovanie projektov protipožiarnej bezpečnosti stavieb, Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov, audity zo zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, projektová dokumentácie jednoduchých stavieb, zabezpečenie požiadaviek protipožiarnej bezpečnosti, rôzne zložité systémové riešenia pre zabezpečenia protipožiarnej bezpečnosti, požiarne uzávery, hasiace prístroje, hydranty.

REFERENCIE - Špecialista požiarnej ochrany